Wednesday, October 21, 2009

Uued õpetajad koolis!


Keskkonnaamet on Keskkonnaministeeriumi valitsemisalas tegutsev valitsusasutus, mis teostab täidesaatvat riigivõimu ja riiklikku järelvalvet ning kohaldab riiklikku sundi seaduses ettenähtud alustel ja ulatuses. Tegevusvaldkonnaks on riigi keskkonna- ja looduskaitse ning -kasutamise ja kiirgusohutuse poliitika ja programmide ning tegevuskavade elluviimine.Liggi Namm on Keskkonnaameti Viru regiooni maahoolduse spetsialist. Tema tööülesanneteks on poollooduslike koosluste hooldamissüsteemi arendamine ja läbiviimine; piirkondlike spetsialistide töö koordineerimine; andmete kontroll ja töölus ning palju muud.
Sõmeru Klubi on rahvamaja/kultuurimaja, mis asutati 1958. aastal.Seal on võimalik tegeleda paljude erinevate huvialadega. Näiteks rahvatantsuga, näitlemisega, laulmisega, pillimuusikaga, käsitööga ja paljude muude asjadega. Maia Simkin on Sõmeru Klubi juhataja.
KiirWarren.KL OÜ on liikluse korraldamisega tegelev ettevõte, kes pakub operatiivset teenust kõikjal Eestis. Klientideks on omavalitsused ning teede ehitusega tegelevad ettevõtted. KiirWarren.KL OÜ alustas tegevust 2006. aastal. Kimmo Liivak on KiirWarren.KL OÜ juhatuse liige, kes tegeleb hangete ja arendusega. Ta lõpetas Rakvere Gümnaasiumi 2003. aastal.

Wednesday, October 14, 2009

Udmurtia
Meil käisid täna koolis külalised Udmurtiast. Nad laulsid meile ning mängisid pilli ja osa lapsi mängisid mänge nendega koos. Nad kandsid oma rahvusriideid, mis olid nende enda tehtud. Väga tore oli.
Udmurtia on vabariik Venemaa keskosas enne Uurali mäestikku. Udmurtia on Vene Föderatsiooni kuuluv. Sealne rahvaarv on 1,6 miljonit inimest. Pealinnaks on Iževsk. Udmurdi Vabariigi presidendiks on Aleksandr Volkov. Udmurdi keel on eesti keele sugulaskeel, mis kuulub uurali keelkonna soome-ugri haru soome-permi rühma permi alarühma ning seda räägib veidi üle poole miljoni inimese.
Udmurtia on valdavalt künklik tasandik.Maavaradest leidub seal naftat, turvast, kvartsliiva, savi ja lubjakivi. Elu külades on üsna vaene. Tööd on vähe ja kogu energia läheb igapäevase eluga toimetulemiseks.